HJEM  Garasjeporter  Industriporter  Lastesystemer  Foldeporter  Portåpnere  Info / Brosjyrer  Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REFERANSEPROSJEKT  
  Del siden på Facebook  
 

Vilkår og bruk av nettsiden

Sist oppdatert 10. mars 2016
”Brukervilkår”

Takk for at du besøker vår nettside.
Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye, de angir vilkårene for bruk av vår nettside
(domenet www.industrimontasje.no) (heretter kalt "Nettsiden”) enten du er gjest eller registrert bruker.
Ved å besøke og/eller bruke Nettsiden, bekrefter du at du godtar du å bli bundet av Brukervilkårene, samt følge de.
Dersom du ikke godtar Brukervilkårene, vennligst ikke benytt Nettsiden og dens tjenester.

Informasjon om oss:
Nettsiden drives av IndustriMontasje AS (heretter kalt "IM") med organisasjonsnummer
996 353 931.

1 – Generelle vilkår
2 – Tilgang til Nettsiden
3 – Tillit til informasjonen som fremkommer
4 – Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av Nettsiden
5 – Retningslinjer for immaterielle rettigheter
6 – Regler for bruk av innhold
7 – Virus, hacking, og andre overtredelser
8 – Linker til Nettsiden
9 – Linker fra Nettsiden
10 – Endringer på Nettsiden
11 – Skadesløsholdelse
12 – Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
13 – Avkall
14 – Generelt
15 – Jurisdiksjon og lovvalg
 


1 – Generelle vilkår
1.1
Brukervilkårene gjelder for enhver bruk av Nettsiden.

1.2
Tjenestene som tilbys på Nettsiden leveres av IM, og eventuelt dets samarbeidspartnere.

2 – Tilgang til Nettsiden
2.1
Tilgang til Nettsiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid,
å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på Nettsiden, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være
ansvarlige dersom Nettsiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.
2.2
Fra tid til annen, vil vi kunne reservere tilgangen til visse deler av Nettstedet for brukere som har registrert seg hos
oss.

3 – Tillit til informasjonen som fremkommer
Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for
publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til
påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte,
indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av Nettsiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til
informasjon som der har fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge
av forsømmelse på vår side, ei heller knyttet til bedrageri eller opplysningsvikt om grunnleggende forhold, eventuelt
annet ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.

4 – Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av Nettsiden
Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernpolicy. Ved å benytte Nettsiden - og eventuelle
linker til eksterne nettsider - samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt oss
er korrekte. Vennligst les vår Personvernpolicy nøye.

5 – Retningslinjer for immaterielle rettigheter
5.1
Vi er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Nettsiden, herunder materiale som er publisert
der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden.
Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.
5.2
Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra Nettsiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk
av Nettsiden, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av
innholdet på Nettsiden, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra IM.
5.3
Du har ikke adgang til å lage og/eller publisere din egen database som inneholder betydelig mengder av innhold fra
Nettsiden, uten foregående skriftlig samtykke fra IM.

6 – Regler for bruk av innhold
Du har ikke adgang til benytte innhold fra Nettsiden til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftelig tillatelse fra IM og
du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på
Nettsiden, uansett opprinnelse eller eierrettigheter.

7 – Virus, hacking, og andre overtredelser
7.1
Du må ikke misbruke Nettsiden ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller
annet skadelig eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til
Nettsiden, serveren hvor Nettsiden er lagret eller annen server, datamaskin eller database tilknyttet Nettsiden.
Du må ikke utsette Nettsiden for såkalt ”denial-of-service” angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.
7.2
Ved brudd på klausul 7.1 begås en lovovertredelse. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan
og vi vil samarbeide med disse gjennom å avsløre din identitet.
7.3
Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et ”denial-of-service” angrep, virus eller annet teknologisk
ødeleggende materiale som overføres til datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som følge
av din bruk av Nettsiden, herunder nedlasting av materiale fra Nettsiden eller andre nettsider linket til den.

8 – Linker til Nettsiden
8.1
Du kan opprette linker til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke
skader eller utnytter vårt rykte. Slik linking må skje i overensstemmelse med våre retningslinjer for immaterielle
rettigheter som er angitt ovenfor i klausul 5. Du må ikke opprette en link på en slik måte at det gis inntrykk av en
forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvor en slik ikke eksisterer. Du har ikke adgang til å foreta
linking hvor din nettside inneholder informasjon som er smakløs, provoserende, kontroversiell eller krenker immaterielle
rettigheter eller andre personers rettigheter, eller som på annet vis ikke er i overensstemmelse med gjeldende
lover og regler.
8.2
Du må ikke opprette en link fra en nettside som du selv ikke er eier av.
8.3
Det må ikke foreta ”framing” av Nettsiden til andre nettsider.
8.4
Du må ikke opprette en link til en annen del av Nettsiden enn til hjemmesiden.
8.5
Vi forbeholder oss retten til, uavhengig av grunn og til enhver tid, å trekke tilbake en tillatelse til å opprette linker,
uten forutgående varsel.

9 – Linker fra Nettsiden
Dersom Nettsiden har linker til andre nettsider og ressurser tilbudt av tredjeparter, er disse linkene kun for
informasjonsformål. En link til en annen nettside innebærer ikke, og ikke gir uttrykk for, vår godkjennelse av denne
utgiveren, produktene eller tjenestene. Vi har ingen kontroll over innholdet på de aktuelle sidene, og er ikke ansvarlig
for disse. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av sidene, eller handlinger
foretatt i tillit til innholdet på disse sidene.

10 – Endringer på Nettsiden
Konsernet forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av Nettsiden, retningslinjer og disse
Brukervilkårene, uavhengig av årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Nettsiden.
Du bør fra tid til annen undersøke Nettsiden for å gjøre deg kjent med de gjeldende Brukervilkår.

11 – Skadesløsholdelse
Du godtar å holde IM skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det, i den grad slik rettsforfølgelse oppstår
som følge av din bruk av Nettsiden i strid med Brukervilkårene. Dette omfatter også retningslinjene for immaterielle
rettigheter (som angitt over i klausul 5), eller ethvert annet krav med påstand om krenkelse av tredjeparts immaterielle
rettigheter, eller påstand om ærekrenkelse som følge av din bruk av Nettsiden, herunder informasjon du legger inn
på Nettsiden.

12 – Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
12.1
Du aksepterer at tilgangen til Nettsiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. IM er ikke ansvarlig overfor deg
eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden
herunder bruk av informasjon fra derfra.
12.2
Nettsiden er kun ment for bruk i Norge. Konsernet innestår ikke for at produkter referert til på Nettsiden er egnet
til bruk, eller tilgjengelig, utenfor Norge. De som benytter siden utenfor Norge er selv ansvarlige for overholdelse
av nasjonale lover i den grad slike kommer til anvendelse.
12.3
Ved bruk av Nettsiden, godtar du disse Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av IM.
12.4
IM forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene, publisering skjer med
(sist oppdatert + dato) på denne siden når dette eventuelt kan være aktuelt.
12.5
IM begrenser og innskrenker ikke sitt ansvar for svikaktige handlinger, dødsfall eller personskade som måtte
oppstå ved uaktsom opptreden av IM, dets styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, andre representanter
for IM, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives ved lov.
12.6
IM vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at IM ikke kan
garantere at Nettsiden er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

13 – Avkall
Dersom du bryter disse Brukervilkårene og vi ikke foretar oss noe, vil vi fremdeles ha våre rettigheter og rettsmidler
i behold for enhver annen situasjon hvor du misligholder Brukervilkårene.

14 – Generelt
14.1
Dersom noen av Brukervilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves,
skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen
for de gjenværende vilkårene.
14.2
Nettsiden tilbys ”som den er”. Konsernet gir ingen garantier eller inneståelser av noe slag, i den utstrekning det er
tillatt i henhold til lov. IM garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av Nettsiden eller informasjon eller
innhold på denne, herunder at den er fri for feil eller eventuelle angrep med "virus".

15 – Jurisdiksjon og lovvalg
Brukervilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med
Brukervilkårene eller ved bruk av Nettsiden er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.

 

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet på Nettsiden, vennligst ta kontakt med:
IndustriMontasje AS

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert 10. mars 2016

 
 

 

 
 

 

Gå til toppen

 

 

 

 

20©15 - 20©16 IndustriMontasje AS - Kontaktinformasjon - Vilkår for bruk
Website Development/Management and Web Hosting Services:
WebTeamet.no v/ Svein Tore Kristensen - Tilbakemelding: webmaster@webteamet.no